Pladsen koster 3.061 kr pr md.

Tilskud fra odense kommune 2024: 6.039 kr. md.
 

Egenbetaling fratrukket tilskud 2024

9.100 - 6.039 = 3.061 kr pr md.


Der ydes af kommunen et tilskud på 75 % af prisen,
dog et maxbeløb svarende til 6.039 kr.md.

9.100 kr indsættes på min konto senest d. 1 i måneden, og tilskuddet står til rådighed på din nem-konto mellem d. 10 og d. 15 i måneden.

Pladsen betales månedsvis forud.

Priserne reguleres hver d. 1 januar i takt med tilskudsreguleringen.

Ud af min løn sørger jeg selv for at betale skat, feriepenge, pension, forsikring, legetøj, ture ud af huset, og mad til dagplejen. 


Der gives også søskenderabat til privat dagpleje.

Se også under: www.odensekommune.dk

Del siden