Pladsen koster 2.931 kr pr md.

takst pr. 1/1-2023
8.600 kr. md
Tilskud 2023: 5.669 kr. md.
 

Egenbetaling efter tilskud fra 2023

8.600 - 5.669 = 2.931 kr pr md.


Der ydes af kommunen et tilskud på 75 % af prisen,
dog et maxbeløb svarende til 5.669 kr.md.

8.600 kr indsættes på min konto senest d. 1 i måneden, og tilskuddet står til rådighed på din nem-konto mellem d. 10 og d. 15 i måneden.

Pladsen betales månedsvis forud.

Priserne reguleres hver d. 1 januar i takt med tilskudsreguleringen.

Ud af min løn sørger jeg selv for at betale skat, feriepenge, pension, forsikring, legetøj, ture ud af huset, og mad til dagplejen. 


Der gives også søskenderabat til privat dagpleje.

Se også under: www.odensekommune.dk

Del siden